Latihan Mudah

LATIHAN ASAS TAHUN 1


Bahagian 1: Lengkapkan 

  1. Nombor sebelum dan selepas 2  ialah   1,3 
  2. Nombor sebelum dan selepas 7  ialah ___  
  3. Nombor sebelum dan selepas 8  ialah ___  
  4. Nombor sebelum dan selepas 4  ialah ___  
  5. Nombor sebelum dan selepas 5  ialah ___  
  6. Nombor sebelum dan selepas 3  ialah ___ 


Ujian Pengesanan
sumber :http://www.slideshare.net/cikguzazazue/ujian-pengesanan 
  

-
Lembaran kerja matematik selama-lamanya - pen


Contoh soalan-soalan UPSR : Rujuk disini


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...